Nieuwsbrief


Oktober 2020

Lesmateriaal Nieuwkomers beschikbaar

Leraren die werken met leerlingen met een vluchtachtergrond hebben methodieken nodig om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, passend bij de doelgroep. Er is behoefte aan een integrale aanpak, voor kinderen, hun ouders, scholen en wijken. Per augustus 2020 zijn er daarom speciale lessen en activiteiten beschikbaar, aansluitend bij het basiscurriculum van De Vreedzame School.

Deze speciale leergang voor nieuwkomerskinderen is tot stand gekomen met de hulp van Stichting Kinderpostzegels en staat voor je klaar in het Deelnemers Domein (via knop ‘Lesmappen 2020’).Meer informatie

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW