Nieuwsbrief


Oktober 2020

De Timotheusschool in Amsterdam is de eerste school die met het nieuwe lesmateriaal van start is gegaan. Op de foto: de stuurgroep van de Timotheusschool. Het instellen van een stuurgroep is één van de succesindicatoren van De Vreedzame School voor het implementeren en borgen van de cultuurverandering die met het programma wordt bewerkstelligd.

Nieuwe lesmappen goed ontvangen

Klassen vol jonge burgers, klaar om voorbereid te worden op participatie in de samenleving. Deze tijd vraagt nogal wat van onze wereldburgers in de dop. De voorgenomen Wet Verduidelijking Burgerschapsopdracht maakt het belang van burgerschap officieel. Belangrijke concepten daarin zijn o.a. de vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen en verdraagzaamheid. Het omvat dus nogal wat. Omdat we als De Vreedzame School willen blijven aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij, is het curriculum voor het basisonderwijs dit jaar herzien. Het lesprogramma sluit naadloos aan op de voorgenomen wet, en op de ontwikkelingen binnen curriculum.nu. Ben je benieuwd naar wat er nieuw is? Bekijk de uitgebreide achtergrondinformatie.

Reacties op de lesmappen

Het uitkomen van de nieuwe lesmappen is een enorme mijlpaal! Hoe zijn ze ontvangen op de scholen? Een greep uit de reacties:

'Dit is echt wat we nodig hebben!'
'Wat heerlijk die overzichtelijke lay-out met die icoontjes!'
'Die vervolgactiviteiten hebben onze kinderen echt nodig!'
'Ik kan nu nog meer zelf keuzes maken en dingen toevoegen die voor mijn groep essentieel zijn!'

Up-to-date burgerschapsonderwijs

Met de nieuwe lesmappen zorgen we dat het curriculum voor burgerschap weer helemaal up-to-date is. Wil je ook aan de slag op jouw vreedzame school? Bestel dan de nieuwe mappen in onze webwinkel. Benieuwd naar de stand van zaken rond burgerschap op school? Doe de gratis scan burgerschapsvorming voor een inhoudelijke analyse.

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW