De Vreedzame School werkt! - De klas en de school als oefenplaats


De klas en de school als oefenplaats

De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les (zie ook: Lessenserie) voor alle groepen in de basisschool in conflictoplossing en de sociale competenties die daar voor nodig zijn. Maar hoewel er een lesprogramma is met een wekelijkse les voor alle groepen, is De Vreedzame School veel meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat.

Kinderen krijgen een stem
De Vreedzame School wil een verandering van de school- en klascultuur bewerkstelligen. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerlingmediatoren (zie ook: Leerlingmediatie) opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school is een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2023 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW