Nieuws


Bespreken gevoelige onderwerpen


Bespreken gevoelige onderwerpen

De samenleving lijkt af en toe in brand te staan. Corona-besmettingen wereldwijd, de oorlog in de Oekraïne, een gijzeling, seksueel grensoverschrijdend gedrag, partnermishandeling, aanslagen van extremistische groeperingen, polarisatie, complottheorieën, onderadvisering en andere vormen van kansen-ongelijkheid, etc. Steeds weer komt de school in het vizier, als de plek waar dergelijke onderwerpen besproken moeten worden. Hoe praten we met kinderen over spanningen in onze democratische rechtstaat en bieden we hen tegelijk ook veiligheid en hoop? Intussen groeit de erkenning, dat dergelijke gesprekken voeren lastig is. Waarom en hoe zijn vragen waar alle leerkrachten mee worstelen. Belangrijk hierbij is de steun vanuit team en bestuur.

Het programma De Vreedzame School helpt een klimaat te creëren om gevoelige onderwerpen te bespreken. De samenwerking die De Vreedzame School heeft met diverse wetenschappers, heeft ertoe geleid dat we een zeer informatieve lesbrief over de oorlog in Oekraïne kunnen delen. De lesbrief bevat achtergrondinformatie voor leerkrachten. De lessuggesties zijn vooral gericht op het VO, maar zijn ook aan te passen voor leerlingen in de bovenbouw van het PO. Omdat er veel gebeurt, zal de lesbrief wellicht de komende dagen een update krijgen.

Ook hebben we een handreiking geschreven naar aanleiding van de podcast van Bjorn Wansink, werkzaam aan de universiteit van Utrecht en gespecialiseerd in vraagstukken rond polarisatie en conflicten en dan vooral in het onderwijs en bij jongeren. In de podcast luister je naar een interview over het bespreken van lastige onderwerpen in de groep.


x


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2023 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW