Nieuwsbrief Oktober 2019


Module Kinderrechten

Module Kinderrechten

In samenwerking met de gemeente Utrecht is afgelopen periode gewerkt aan een bijzonder project, namelijk de module Kinderrechten. De module is inmiddels te vinden in het Deelnemers Domein.

De module Kinderrechten bestaat uit vier lessen voor de bovenbouw, passend bij Blok drie of inzetbaar binnen een thema over mensen- en kinderrechten. Kinderen worden aangezet tot nadenken over mensen- en kinderrechten, leren welke belangrijke rechten er zijn, waarom ze zijn ontstaan en wat de relatie is met de grondwet - ook die van hun eigen school. Leerlingen gaan daarnaast met elkaar in debat over mensenrechten en denken na over hun eigen rol of verantwoordelijkheid, ook weer binnen de context van hun eigen school.

Bezoek loco-burgemeester aan Basisschool De Ridderhof
Op 21 juni jl. bezocht Victor Everhardt, loco-burgemeester van Utrecht, Basisschool De Ridderhof om een kijkje te nemen tijdens een van de lessen uit de module Kinderrechten. Met de ontwikkeling van de module geeft Utrecht een impuls aan haar wens om ‘kinderrechtenstad’ te zijn.

Nieuwsbrieven


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2019 -2020 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW