Nieuwsbrief


Juni 2021

Wet Burgerschapsonderwijs

Wie al langer in het onderwijs werkt weet: scholen werken al jaren hard aan burgerschapsonderwijs. Ondanks alle inspanningen concludeert de inspectie dat het beter kan. Bijvoorbeeld: meer samenhang tussen projecten, meer doorlopende lijnen en meer verbinding met het schoolklimaat. De Wet verduidelijking burgerschapsopdracht is daarom ontworpen en inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer. De opdracht aan scholen is daarmee definitief: bevorder actief burgerschap en sociale cohesie op een doelgerichte, samenhangende manier.Vreedzame scholen realiseren voor een zeer belangrijk deel de aanscherpingen waar de wet om vraagt al. Voor scholen zonder structureel aanbod zoals vreedzaam zal de aanscherping een uitdaging worden. Zij moeten een heldere visie, duidelijke doelen, activiteiten en evaluaties formuleren in een structureel aanbod.

Waar staan we met burgerschap?
De nieuwe wet burgerschap vraagt nu om een prominente plek op deze agenda’s. Burgerschapsvorming heeft alles te maken met opvoeden/pedagogisch handelen en met de doelen die in school daarmee samenhangen. Hoe verbinden we ons pedagogisch handelen nu met burgerschapsvorming? Een scherp beeld van het basisklimaat, het pedagogisch handelen en concrete invulling van burgerschapsvorming, is essentieel. Hoe krijg je volledig zicht op alle aspecten die van invloed zijn? Vanaf waar begint het bouwen?

We ontwikkelden een handige burgerschapscan voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs én het voortgezet onderwijs.

Naar de scan

X


Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2023 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW